Numer alarmowy 999 lub 112

Kiedy należy wzywać Zespół Ratownictwa Medycznego:

Numer alarmowy

999 lub 112

Zespół Ratownictwa medycznego należy wzywać w momencie stanu zagrożenia życia i zdrowia, tj.:

– utrata przytomności

– drgawki

– zaburzenia świadomości

– wypadki komunikacyjne

– nagły, ostry ból w klatce piersiowej

– zaburzenia rytmu serca

– nagła duszność

– nagły, ostry ból brzucha

– uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi

– masywny krwotok z dróg rodnych

– masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

– gwałtownie postępujący poród

– zatrucia lekami, środkami chemicznymi, gazami

– ostra reakcja alergiczna(wysypka, duszność) związana z ukąszeniem, użądleniem  jadowitego zwierzęcia lub będąca efektem zażycia leku

– porażenie prądem

– udar cieplny

– wyziębienie organizmu

– podtopienie lub utonięcie

– upadek z wysokości

– rozległa rana

– dokonana próba samobójcza

– agresja spowodowana chorobą psychiczna

– uraz kończyny dolnej uniemożliwiający poruszanie się

W razie wystąpienia innych dolegliwości należy się kontaktować z lekarzem rodzinnym. W godzinach nocnych oraz w weekendy i Święta opiekę medyczna świadczy ambulatorium opieki całodobowej znajdujące się w Niepołomicach na ul. Pięknej 4(obok kościoła).