Kategoria PACJENT

Numer alarmowy 999 lub 112

Kiedy należy wzywać Zespół Ratownictwa Medycznego:

Numer alarmowy

999 lub 112

Zespół Ratownictwa medycznego należy wzywać w momencie stanu zagrożenia życia i zdrowia, tj.:

– utrata przytomności

– drgawki

– zaburzenia świadomości

– wypadki komunikacyjne

– nagły, ostry ból w klatce piers...

więcej...