HISTORIA

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach  rozpoczęła swą działalność w dniu 28.10.1978  roku. Była to filia Pogotowia Ratunkowego w Nowej Hucie, z oddzielną dyspozytornią  o nazwie Oddział Pomocy Doraźnej.

Pierwszą siedzibą pogotowia był budynek przy ul. Myśliwskiej w Niepołomicach. Oddział Pomocy Doraźnej w Niepołomicach  obszarem swego działania obejmował  miasto i gminę Niepołomice i gminę Kłaj oraz gminę Drwinia. Początki działalności były trudne ze względu na małą liczbę pojazdów marki Fiat 125p – 1  karetka transportowa  oraz 1 karetka wyjazdowa z lekarzem. Funkcjonowało również niewielkie ambulatorium obsługiwane przez pielęgniarki – dyspozytorki oraz  lekarzy wyjazdowych. W godzinach od 7-15 karetkę wyjazdową zabezpieczał lekarz etatowy a od godziny  15.00  do 7.00 dwóch lekarzy wyjazdowych.

W 1992 roku wykorzystując fakt zmiany lokalizacji  Przychodni Rejonowej w Niepołomicach  – przeniesiono siedzibę Stacji Pogotowia z ul. Myśliwskiej  do centrum miasta ul. Plac Zwycięstwa 7. W nowych pomieszczeniach Odział Pomocy Doraźnej dysponował znacznie większą ilością pomieszczeń, znacznie poszerzył się zakres udzielanych świadczeń w tym porad ambulatoryjnych.

W latach 1978- 1994 pełniącym funkcję kierownika  pogotowia był starszy felczer Stanisław Siwek, który wraz z lek. med. Stanisławem Śliwińskim był założycielem Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach oraz przyczynił się do znacznego rozwoju tej placówki. Działalność Pomocy Doraźnej regulowały ogólne instrukcje wydane przez Ministerstwo Zdrowia.

W dalszych latach kierownikami pogotowia byli: lek. med. Bogusław Pilch, lek. med.  Janusz Bielawski oraz lek. med. Andrzej Musiałowicz.

W dniu 1 stycznia 1994 roku w związku z przejmowaniem bazy pogotowia przez Przychodnię Rejonową w Niepołomicach zarządzanie pogotowiem przeszło w gestię Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.

W  kwietniu 1995r. decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Stanisława Kracika, zakupione zostały dwie nowe karetki marki „Polonez – cargo”. W roku 1999 po wprowadzeniu reformy administracyjnej i reformy służby zdrowia decyzją ówczesnego Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, Oddział Pomocy Doraźnej  w Niepołomicach został przeniesiony do budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Gminy Niepołomice, ul. Korczaka 1, która do dnia dzisiejszego jest siedzibą pogotowia.

W 2000r. dyrektorem Oddział Pomocy Doraźnej w Niepołomicach został równoczesny dyrektor SP ZOZ Gminy Niepołomice – Aleksander Bator, który poczynił się do uzyskania zgody na zakup karetki reanimacyjnej z pełną 4 osobową załogą. Jeszcze  w  tym samym roku zakupiono ambulans marki Renault Master, równocześnie zatrudniono 6 pielęgniarek zabezpieczających karetkę reanimacyjną oraz 4 lekarzy wyjazdowych.

We wrześniu 2001 doszło do restrukturyzacji Oddziału Pomocy Doraźnej w Niepołomicach dzięki której powstała nowa jednostka organizacyjno – budżetowa, o nazwie Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego, której organem założycielskim  był Urząd Miasta i Gminy Niepołomice. Dyrektorem nowo powołanej placówki został lek. med. Bogusław Pilch a  jego zastępcą – lek. med. Maciej Kłusek. Zgodnie z decyzja Wojewody Małopolskiego w  maju 2012 r. dyspozytornia SP SPR Niepołomice została z centralizowana z dyspozytornią Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Obecnie Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach swym zasięgiem obejmuje działania w rejonach Miasta i Gminy Niepołomice, Gminy Kłaj oraz części rejonu Gminy Kraków.

Od lipca 2016 roku Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach zmieniła miejsce stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego z ul. Korczaka 1 na ul. Bocheńską 26.

W drugiej połowie 2021r. Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego działa pod nazwą Niepołomickie Centrum Medyczne Zespół Ratownictwa Medycznego.