Nowy ambulans dla SP SPR NiepołomiceNowy ambulans dla SP SPR Niepołomice


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przystąpił do realizacji Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa –
Pakiet Medyczny, aby czynnie walczyć z chorobą wywołaną wirusem COVID-19. Projekt obejmuje m.in. zakup usług i wszelkich wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa małopolskiego.


W ramach Projektu Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach otrzyma nowy ambulans typu MERCEDES BENZ SPRINTER 319 automat wraz z pełnym wyposażeniem o wartości ok. 620 000,00 zł


Liderem projektu jest Województwo Małopolskie a projekt realizuje Biuro Inwestycji Strategicznych.
Środki finansowe z projektu przeznaczone są na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia sricte dedykowanego walce z COVID-19. Ministerstwo Zdrowia we współpracy z ekspertami opracowało katalog sprzętu i wyposażenia najbardziej kluczowego dla skutecznej walki z pandemią ww. choroby.
W ramach Projektu Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach otrzyma nowy ambulans typu MERCEDES BENZ SPRINTER 319 automat wraz z pełnym wyposażeniem.
Nowa karetka wyposażona jest (między innymi) w: nosze transportowe główne Ferno, nosze podbierające, plecak reanimacyjny wraz z ampularium, torbę pediatryczną, krzesełko transportowe z mechanicznym systemem trakcyjnym zamontowanym na stałe, defibrylator model Lifepak 15, urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej, laryngoskopy dla dorosłych i dzieci, ssak, pulsoksymetr, ambu,nożyce do cięcia pasów, nożyczki opatrunkowe, ciśnieniomierz, stetoskop, kapnometr, oraz urządzenie do dezynfekcji model Nocospray OXNOCO 1000USB wraz ze środkiem dezynfekcyjnym.
Ambulans dodatkowo będzie wyposażony w system SWD (tablet + drukarka z zasilaczem + moduł GPS) system łączności (radiotelefon przewoźny DM4601 + radiotelefon przenośny DP4601 w ilości 2 szt.)oraz przetwornicę.
Planowana dostawa ambulansu wraz z wyposażeniem – wrzesień 2020r.